• Här är du:

SYNTOLKAD VISNING

100% kamp - Sveriges historia

Onsdag 26 april kl 18  
Pris   40 kr
Programmets längd   ca 60 min
Plats   Karlsgatan 2 Västerås
Arrangör   Västmanlands läns museum
Anmälan senast 24 april till Turla Söderholm tfn 021-18 23 58 eller
Tommy Pihl tfn 070-760 08 71 e-post tommy.pihl@vkl.se

En utställning som berättar om de många rättighetskampernas Sverige.
Att rättigheter inte kommer av sig själv,
utan är resultat av människors kamp.
Att rättigheter inte kan tas för givna.
Att rättigheter kan hotas och begränsas.
Och om vad alternativet till allas lika rätt kan innebära.
Kamper för rättigheter är en del av historien.

Människor har tagit strid för sina och andras villkor.
För rätten att leva, bo och älska på lika villkor
oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, 
tro, kön, klass och ursprung.
Kamper är en del av vår samtid.
De pågår runt omkring oss. Varje dag.  

 

 

Syntolkad visning

Det innebär att personer med synnedsättning kan ta del av kultur med hjälp av syntolkar och andra funktionärer som gör dessa arrangemang tillgängliga. När det gäller teater- och dansföreställningar samt filmvisningar kan man enkelt säga att syntolkningen innebär ”Beskriver vad som sker – för den som inte ser” När det gäller konst- och museivandringar så är det särskilda arrangemang där besökarna får en mer ingående beskrivning av föremål och konst.

 

 

 

 

 

 

Startar: 2017-04-26 18:00, Slutar: 2017-04-26 19:00