• Här är du:

INVIGNING: VINNARE OCH FÖRLORARE I SVENSK NATUR

 

VINNARE: Blåmesen är en vinnare bland svenska småfåglar. Att den är en tuffing räcker inte som förklaring, troligen har den fått hjälp av varmare vintrar och kanske också våra fågelbord. Foto: Gunnar Aus  

 

Lördag 9 december kl13
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2
Fri entré

 

Invigningstal av naturfotograf Magnus Elander, som står bakom urvalet av Naturfotografernas bilder och har själv tagit två av bilderna.

Barbastellen (en fladdermusart) jagar nattfjärilar i mörkret. Staren kilar kring i gräset efter harkrankslarver. Vad har de gemensamt? Båda älskar lummiga hagar och båda är förlorare i vår svenska djurvärld.

  När granar på bred front ersatte ekar dog mellanspetten ut som svensk fågel. Ekoxen har överlevt men är tillbakapressad precis som andra arter knutna till detta mäktiga träd.

Det finns vinnare också. Sångsvan, grågås och trana jagades hårt när fattiga människor behövde mat på bordet. Nu häckar de forna ödemarksfåglarna i minsta vatten. Älgen, rådjuret och kronhjorten har också gjort ett segertåg sedan reglerad jakt och viltvård ersatte förföljelse.

Rovdjuren kom tillbaka liksom havsörn, uv och pilgrimsfalk när de slapp inte bara utrotning utan även gifter.

En del fick hjälp på traven. Vildsvinet var helt borta tills en grupp djur rymde från ett hägn 1976. Bävern utrotades men kom tillbaka med hjälp av bävrar från Norge.

För femtio år sedan härjade den tysta våren och bara spillror fanns kvar av de stora rovdjuren. Sveriges djurvärld är på många sätt rikare nu. Samtidigt har arter med speciella krav på sin miljö problem. Generalisterna är vinnare, specialisterna förlorare.

Följ med in i denna vackra fotoutställning som tar upp ett ämne som berör oss alla. Vår djurvärld förändras hela tiden. Några vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss, ibland på faktorer som vi inte råder över eller ens känner till.

34 fotografer som alla är medlemmar i föreningen Naturfotograferna har fotograferat bilderna i utställningen. Föreningen har verkat för fotoetik och naturvårdsengagemang sedan starten 1966. Med hänsyn och intresse för naturens motiv som utgångspunkt verkar föreningens medlemmar.

Visas på Västmanlands läns museum fram till 11 mars 2018.

En fotoutställning producerad i samverkan mellan föreningen Naturfotograferna och Naturhistoriska riksmuseet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startar: 2017-12-09