• Här är du:

SYNTOLKAD VISNING: VINNARE OCH FÖRLORARE I SVENSK NATUR

 

 

 

Onsdag 17 januari 2018 kl18
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
Kostnad 40 kr/person. Anmälan senast 17.1 till Lena Engström Englin, 021-39 32 69 lena.engstrom@regionvastmanland.se  

 

En fotoutställning producerad i samverkan mellan föreningen Naturfotograferna och Naturhistoriska riksmuseet. Vår djurvärld förändras hela tiden. Några vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss, ibland på faktorer som vi inte råder över eller ens känner till. Mäktiga havsörnsvingar har blivit en vanlig syn på himlen. Men luften fylls inte längre av lärksång. Allt fler gäss sprider sin spillning på stränderna. Allt färre starar kilar omkring i gräset. Vargen är tillbaka i våra skogar. Förutom älg kan den i dag jaga vildsvin och dovhjort som ökat explosionsartat.

Följ med in i denna fotoutställning som tar upp ämnen som berör oss alla. Producerad i samverkan mellan föreningen Naturfotograferna och Naturhistoriska riksmuseet.

 

 

 

 

 

 

 

Startar: 2018-01-17