• Här är du:

INVIGNING AV LJUSET I MÖRKRET

 

 


 


 

Datum : Torsdag 22 februari kl 17.30-19
Plats : Frizonen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2
Entréavgift : Fri entré

 

Vad är positivt med att vara ung? Med fotografi, film, skulptur, illustration och måleri visar elever från årskurs 2 på Estet- och samhällsprogrammet med inriktning media på Grillska gymnasiet ljuset i mörkret på Västmanlands läns museum. Det handlar om gemenskap och nytänkande, men också om starka känslor och humor.

Utgångspunkten för arbetet är Region Västmanlands hälsoundersökning Liv och hälsa ung och utställningen visas mellan 22 februari till om med 27 mars.

 

Eleverna om sitt arbete

Arbetet började med att vi läste igenom och diskuterade resultatet från Liv och hälsa ung, i mindre grupper och i helklass. Först var det svårt att hitta någonting positivt i statistiken, som visade att många unga faktiskt inte mår bra i dag. Till slut kom vi fram till att det ändå går att se någonting ljust i det mörka.

Många unga är nytänkande och öppna. Det är okej att vara normbrytande. För unga är ofta gemenskap och sociala medier någonting positivt.

Vi som har gjort utställningen går mediainriktning på estet- och samhällsprogrammet på Grillska gymnasiet och jobbar mest digitalt i våra kurser, men här har vi också varit kreativa med färg, lera och papier maché.

 

 

 

Startar: 2018-02-22