• Här är du:

BOKSLÄPP: I KRIG & FRED

 

 

Tid: Tisdagen den 13 mars 2018, kl 14.00

Plats: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås.

Fri entré

 

En bok med människan i centrum, om försvarets organisation förr och nu och om försvars- och krigsmaterielindustrin i Västmanland. Berättelser från det tidiga 1700-talet fram till idag. Om krig och om de som återvände eller aldrig kom tillbaka. Om regementen och övningsplatser som har byggts upp, använts och lagts ner igen. Kvinnors insatser i en manlig värld. Om regementets nattvardskalk och regementsmusiken. Berättelser från beredskapstiden och industrins arbete med tillverkning och underhåll för landets försvar. Boken avslutas med två reportage om försvarets roll i Västmanland idag.

 

Boken är utgiven genom samarbete mellan Västmanlands läns museum och Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening. Cirka 15 författare har bidragit med olika artiklar. Boken har ett rikt bildmaterial, där flera bilder aldrig tidigare har varit publicerade. Vid boksläppet kommer några av författarna att delta och berätta om exempel från bokens olika kapitel.

 

 

 

 

 

Startar: 2018-03-13