• Här är du:

WORKSHOP I ROTSLÖJD

 

 

 

Datum: Lördag 19 maj kl 12.30 - 16

Plats: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Deltagaravgift: 80 kr inkl. material och enklare fika.

Anmälan:   På tfn 021-393222 eller e-post karlsgatan2@regionvastmanland.se senast 17 maj. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Deltagaravgiften kan betalas i Informationen på Karlsgatan 2 eller på pg nr 24345-1.
Vid din betalning måste du ange: 3301/3082030/981/ditt namn.

OBS! Anmälan och betalning måste vara gjord senast 17 maj  för att säkra sin bokade plats.

 

Workshop i rotslöjd 

Är du intresserad av att prova på hantverk med rotslöjd? Nu har du chansen att anmäla dig till en rotslöjdsworkshop under ledning av slöjdaren Louise Ström.

Under workshopen kommer du att få prova materialet i några olika tekniker, och även göra ett mindre rotslöjdsarbete att ta med hem.

Tag gärna med en egen slöjdkniv och rundsyl, men vi har verktyg till utlån om du inte har själv. Workshopen kräver ingen tidigare förkunskap.

 

Projektet Ohtsedidh

Workshopen ges inom projektet Ohtsedidh. Ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet.

Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum.

 

 

 

 

 

Startar: 2018-05-19