• Här är du:

BUSSRESA I SPÅREN EFTER SYDSAMER

 

  

Datum: Lördag 26 maj kl 9 - 15.30

Avresa Västerås, Karlsgatan 2 kl 9.00, hemkomst ca kl 15.30

Avresa Sala Centralstation kl 9.45, hemkomst ca kl 14.45

Deltagaravgift:  120 kr inkl. enklare lunch med kaffe/te.

Anmälan:  På tfn 021-393222 eller e-post karlsgatan2@regionvastmanland.se  senast 18 maj. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Deltagaravgiften kan betalas i Informationen på Karlsgatan 2 eller på pg nr 24345-1.
Vid din betalning måste du ange: 3301/3082030/981/ditt namn.

OBS! Anmälan och betalning måste vara gjord senast 18 maj  för att säkra sin bokade plats.

 

Bussresa i spåren efter sydsamer

Sedan lång tid tillbaka har det funnits samer långt söder om fjällvärlden. I arkiven och inom folktraditionen ser vi spår efter människor som levde vid sidan av, men ändå som en del av det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i denna del av Sverige.

Inom projektet Ohtsedidh-sydsamiska kulturyttringar i Mellansverige har det genomförts inventeringar i kulturlandskapet för att hitta fysiska spår efter samer i Västmanland. Nu har du möjlighet att följa med på en bussresa för att tillsammans med arkeologen Bo Ulfheim besöka några av platserna som inventeras och lära dig mer om en ännu ganska okänd historia.

 

Projektet Ohtsedidh

Bussresan ges inom projektet Ohtsedidh. Ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet.

Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startar: 2018-05-26