• Här är du:

MÖTEN MED MINNEN

 

 

 

 

Måndag 24 september kl 13.30-15
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
40 kr/person, ledsagare kostnadsfritt. Anmälan senast 4 dagar innan visning på tfn 021-39 32 69.

Mycket tyder på att det går att kan motverka och lindra demens med olika former av kulturell stimulans. Därför har vi specialvisningar för personer med någon form av demenssjukdom tillsammans med närstående person eller följeslagare.

En visning med liten grupp, i lugnt tempo aktiverar vi minnet. Vi samtalar om det mesta, men mycket runt några utvalda föremål eller konstverk. Fika ingår efter visningen för den som önskar. Hela besöket tar ca 1,5 timme inkl fika.

 

OM PROJEKTET MÖTEN MED MINNEN

Alzheimerfonden genomförde under 3 år 
det landsomfattande projektet Möten med Minnen, 
riktat till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom. Projektet kunde genomföras tack vare finansiering från PostkodLotteriet. 
Möten med Minnen var ett samarbete mellan Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Syftet var att ge stimulans till personer med demensdiagnos 
och samtidigt förbättra deras livskvalitet.

Grunden finns i ett prisbelönt program för alzheimersjuka som tagits fram vid MoMA, Museum of Modern Art i New York. Utvärderingar av MoMA:s projekt visar att det gett mycket positiva effekter. Deltagarna har upplevt en kraftigt förbättrad självkänsla, vilket också bekräftas av anhöriga och vårdare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startar: 2018-09-24