• Här är du:

 DE BESVÄRLIGA - SKYDDSHEMMETS VANARTIGA FLICKOR

 

Torsdag 27 april kl 18
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2
Fri entré

Louise Lindblom berättar om Göteborgs stads skyddshem Lingatan, ett hem för vanartiga flickor under åren 1922-1954. Under den här tiden satt 339 vanartiga flickor på skyddshemmet. Flickorna togs hemifrån och fostrades på institutionen till så kallade goda medborgare. Det skedde genom utbildning, utflykter, praktik och straff.

Genom sin bok De besvärliga – skyddshemmets vanartiga flickor, vill Louise ge röst åt dessa bortglömda flickor och visa en historia som tidigare inte lyfts.