• Här är du:

 

Webbredaktör till Kulturarv Västmanland sökes

 

Arbetsuppgifter

Som webbredaktör har du en nyckelfunktion som webbansvarig och huvudredaktör för vår kulturarvsportal http://www.kulturarvvastmanland.se/. Du har ett viktigt ansvar i att driva, utveckla och optimera webbportalen, så att den är inbjudande och löpande tillförs ny och uppdaterad information. Du erbjuds ett spännande uppdrag där du får möjlighet att föra ut kunskap om kulturarv i hela länet och samtidigt ha en nätverkande roll med många kontaktytor. Webbportalen är ett samarbete mellan Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanland och länets kommuner som förvaltas av Västmanlands läns museum.

Om arbetsplatsen

Länsmuseet bedriver en bred verksamhet i länets 10 kommuner med särskild inriktning på pedagogik och kulturmiljövård. Sedan hösten 2010 är Västmanlands läns museums och Västerås konstmuseums verksamheter samlade under ett och samma tak i den anrika industribyggnaden Mimerverkstaden på Karlsgatan 2. Länsmuseets roll är att vara en resurs, knyta samman idéer och initiativ samt göra historien synlig i sin rätta miljö. Västmanlands läns museum ska fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden. Arbetet i hela länet innebär samarbete och samverkan med kommuner, hembygdsföreningar, kulturarbetare, lokala entreprenörer och andra aktörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot medie - och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av kommunikationsarbete där du b.la. har producerat innehåll genom text och foto samt arbetat med kommunikation riktat mot att förmedla kunskap. För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper om webbutveckling, webbpublicering, sociala medier och digitalt tillgängliggörande samt ha använt webbverktyg och bildhanteringssystem i ditt arbete. Vi ser det som ett stort plus om du har utbildning inom musei- och kulturarvsrelaterade ämnen eller tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation.

Vi tror att du som söker har ett bra öga för kvalité och vet hur information ska anpassas för olika målgrupper. Du är en flexibel och utåtriktad person med känsla för textproduktion, grafisk form och som arbetar bra tillsammans med andra. I ditt arbete tar du ansvar för din uppgift, sätter igång aktiviteter och kan utan problem driva dina egna processer.

Anställningsvillkor

Allmän visstidsanställning, 11 månader med möjlighet till förlägning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2017.

 

Kontaktpersoner

Carl-Magnus Gagge Landsantikvarie / Länsmuseichef 021-39 32 71

Anna Ahlberg 1:e antikvarie/Enhetschef 021- 39 32 61

Mats Arnell Facklig repr. Vision 021-39 32 62

Ingrid Eriksson Facklig repr. DIK 021-39 32 70

 

Sök tjänsten via följande länk:

http://bit.ly/webbredaktorkulturarv