• Här är du:

Mekanikushuset Hallstahammar

 

Kulturmiljöer inventeras av länsmuseet

Västmanlands läns museum inventerar och kartlägger just nu byggnader och kulturmiljöer i Hallstahammars kommun. Särskilt värdefulla kulturmiljöer finns redan samlade i ett kulturmiljöprogram, vilket nu ska uppdateras.

 

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram lyfter fram kulturvärden och identifierar särskilt värdefulla områden för att de ska bevaras, vårdas och utvecklas. Det är länsmuseets bebyggelseantikvarier, på uppdrag av Hallstahammars kommun, som kartlägger och inventerar områden och byggnader. Kulturmiljöprogrammet för hela Hallstahammars kommun ska förnyas.

 

Vad undersöker man?

Fram för allt så undersöker man vilken ålder bebyggelsen har; hur sammanhanget mellan olika områden och bruken ser ut samt hur miljöerna förändrats över tid. Byggnader som är värda att bevara identifieras och värdefulla kulturmiljöer lyfts fram.

 

Hur länge pågår arbetet?

Projektet sträcker sig över fyra år och fokuserar detta år på Kolbäck och Strömsholm. Information som samlats in under inventeringen kommer vara en god hjälp i att förmedla kunskap om kommunens kulturmiljö och dess historia.