• Här är du:

 

SAMISKA KULTURYTTRINGAR I MELLANSVERIGE

 

 

Onsdag 27 september kl 9-17
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås
Fri entré

Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län. I arkiv och i folktradition framskymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

För att uppmärksamma de samiska kulturyttringarna skapades projektet Ohtsedidh. Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum.

Till seminariet i Västerås har vi bjudit in forskare och sakkunniga i ämnet och alla är välkomna att deltaga under dagen. Ingen föranmälan krävs och seminariet är gratis. Dock är antalet platser begränsade.

 

PROGRAM

 

9.30  Kaffe

10.00 - 10.20   Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum och Joakim Wehlin, Dalarnas museum hälsar välkommen.

10.20 - 11.20  En mellansvensk samisk befolkning under 1700-1800-tal. En bakgrund. Ingvar Svanberg, Uppsala universitet.

10.50 - 11.20  Samer i syd. Ett arkeologiskt perspektiv. Inger Zachrisson, tidigare Statens historiska museum.

11.20-11.50 Tjoevkemåjhtoe vs. Saepmie Times. Om norrhälsinge- och medelpadskustsamerna och viss annan samisk historia 1277-1877. Peter Ericson, Firman Saepmie.

11.50 - 13.00 Lunch (på egen hand och bekostnad)

13.00 - 13.30 Sydsamer. Ewa Ljungdahl, Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum.

13.30-14.00 Samer utanför Gävle på 1700-talet - kringströvande och förirrade? Lars Gunnar Larsson, Uppsala universitet.

14.00-14.30 Skogssamer vid Barkensjöarna och Norbergs socken. Jouni Tervalampi, tervalampi-arkfoto.blogspot.se.

14.30 - 15.00 Kaffe

15.30 - 16.00 Undersökning av sockenlappboställe i Järvsö. Maria Björck och Bo Ulfhielm, Länsmuseet Gävleborg.

16.00-16.30 Spåren från historien som aldrig skrivits. Gunilla Larsson, Uppsala universitet.

16.30-17.00 Avslutande diskussion. Joakim Wehlin.

 

För mer information: Joakim Wehlin, joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se