• Här är du:

Byggnadsinventering i stadsdelen Viksäng

 

Västerås stad genomför just nu en stadsdelsanalys av området Viksäng. I analysen ingår att uppdatera befintligt material om kulturmiljövärden i bebyggelse och omgivande miljö. I samarbetet med Västerås stad genomför därför Västmanlands läns museum en byggnadsinventering i stadsdelen Viksäng.

Inventerings syfte är att identifiera de kulturmiljövärden som finns i området och att öka kunskapen kring det byggda kulturarvet.

Länsmuseets byggnadsantikvarier inventerar all bebyggelse i stadsdelen genom fotografering på plats. Materialet kommer därefter sammanställas som ett underlag till Västerås stads stadsdelsanalys.

Har du frågor om byggnadsinventeringen kontakta:


Emma Karp, byggnadsantikvarie
021-39 32 82, emma.karp@regionvastmanland.se

Victoria Bly, byggnadsantikvarie

021-39 32 76, victoria.bly@regionvastmanland.se

Christina Andersson, byggnadsantikvarie
021-39 32 72, christina.andersson@regionvastmanland.se

Ellen Holtermann Wiig, byggnadsantikvarie
021-39 32 81, ellen.holtermann.wiig@regionvastmanland.se
Vill du veta mer om stadsdelsanalysen kontakta:

Maria Malmström, Stadsbyggnadsförvaltningen Västerås stad
021-39 31 28, marie.malmstrom@vasteras.se

 

Läs mer om stadsdelsanalysen på:

http://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-planer/stadsdelsanalys-for-viksang.html