• Här är du:

 

Workshop med syfte att utveckla kulturarvsarbetet i länet

 

 

Foto: Ylva Granath

 

Den 29 november hölls en workshop på Karlsgatan 2 för regionala aktörer med syfte att utveckla kulturarvsarbetet i länet. Dagens tema var kulturarv för inkludering och social hållbarhet. Workshopen arrangerades av Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen.

​Deltog gjorde representanter från länets kommuner, hembygdsrörelsen, länsmuseet och länsstyrelsen. Deltagarna fick lyssna på intressanta föredrag om olika rättighetskamper och hur de avspeglas i våra kulturmiljöer. I grupper diskuterades frågor som till exempel om hur vi kan stärka samarbetet mellan olika organisationer som vill verka för kulturarv och mänskliga rättigheter, och hur kulturarv och kulturmiljöer kan vara en resurs för inkludering och social hållbarhet.

-Workshopen var uppskattad och hade många tänkvärda inslag kring miljöer som inte är så synliga eller representerade i länets kulturmiljöarbete, som till exempel olika institutioner. Det är viktigt att vi tänker på vilka kulturmiljöer vi bevarar, varför och för vem? säger Cecilia Lagerfalk Rooth på Länsstyrelsen och Carl-Magnus Gagge på Västmanlands läns museum.

Workshopen är en del av arbetet med att ta fram en gemensam strategi för länets kulturarvsarbete. Resultatet från genomförda workshops sammanfattas i ett övergripande inriktningsdokument som alla regionala kulturarvsaktörer kan ställa sig bakom. Den övergripande målsättningen med strategin är att skapa förutsättningar för att nå de nationella målen och visionen för kulturmiljöarbetet. Den sista workshopen i strategiarbetet genomförs i mars 2018.

 

Text och bild: Länsstyrelsen Västmanlands län