• Här är du:

 

Folk och Kultur

 

Under våren 2018 kommer konventet Folk och Kultur att hållas för första gången. Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Konventet är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna - med en scen för konstnärliga upplevelser. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Konventet genomförs första gången den 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna och projektet Ohtsedidh kommer att medverka med ett  seminarium om Samiska kulturyttringar i Mellansverige, kl 15.40-16.40 torsdagen den 8 februari 2018.

Medverkande på seminariet är  Joakim Wehlin, Fil. Dr. antikvarie/arkeolog, Dalarnas museum Inga Blennå, antikvarie/arkeolog, Länsmuseet Gävleborg samt  Jonas M Nordin, Fil. Dr. docent i arkeologi, Uppsala universitet.

Ta del av hela programmet och köp ditt deltagarpass på www.folkochkultur.se