• Här är du:

Byggnadsinventering av Västerås innerstad

 

 

 

Nu påbörjas arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag för Västerås innerstad, med fokus på modernismen. Uppdateringen sker i samarbete mellan Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanlands län och Västmanlands läns museum.

Under juni 2018 påbörjas en byggnadsinventering av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Inventeringen syftar till att identifiera de kulturmiljövärden som finns i området och att öka kunskapen om det byggda kulturarvet. Inventeringen kommer därefter att användas i arbetet med att uppdatera kommunens kulturmiljöunderlag.

 

Har du frågor om byggnadsinventeringen?

Emma Karp, bebyggelseantikvarie
Västmanlands läns museum
021-39 32 82, emma.karp@regionvastmanland.se

Victoria Bly, byggnadsantikvarie
Västmanlands läns museum
021-39 32 76, victoria.bly@regionvastmanland.se

 

Vill du veta mer om kulturmiljöunderlaget?

Kicki Söderback, bebyggelseantikvarie
Länsstyrelsen Västmanlands län
010-224 93 58, kicki.soderback@lansstyrelsen.se

Karin Nordström, stadsbyggnadsantikvarie
Stadsbyggnadsförvaltningen Västerås stad
021-39 17 43, karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se