UPPDRAG

Västmanlands läns museum ska fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden.

Länsmuseets roll är att vara en resurs, knyta samman idéer och initiativ samt göra historien synlig i sin rätta miljö. Arbetet i hela länet innebär samarbete och samverkan med kommuner, hembygdsföreningar, kulturarbetare, lokala entreprenörer och andra aktörer.