PUBLIK VERKSAMHET

 

  

 

På Västmanlands läns museum arbetar vi alla för våra besökare. Men de som mest riktar sig mot besökare och publik är de som arbetar med museets program, utställningar och pedagogik.

I våra program finns till exempel föredrag och visningar av olika slag. Varje år visar vi utställningar inom konst, kultur från förr och om hur det är nu. Våra pedagoger ordnar visningar för lärare och elever som vill lära sig mer om till exempel Västmanlands historia, men ordnar också visningar för alla besökare.

Museet vill finnas för så många som möjligt: unga och gamla, dig som nyss flyttat hit och dig som alltid har bott här, dig som tycker om historia och dig som är intresserad av samtiden.

Museet arbetar gärna tillsammans med andra i spännande projekt. På så sätt kan vi hitta nya vägar för att möta vår publik.