FÖREMÅLSSAMLING

 

 

I Länsmuseets uppdrag ingår att samla och vårda föremål. Vi har en samling av föremål som samlats in under 150 år. Den består av cirka sextio tusen föremål och finns i föremålsarkiven på WestmannaArvet i Hallstahammar. Länsmuseet ordnar visningar av samlingarna som är öppna för alla.

Många av museets föremål finns som bilder på webben för att man ska kunna se dem och söka information om dem.


Sök bland föremålen på webben

Kontaktpersoner

Susanne Cassé, föremålsantikvarie
Tel: 021 -39 32 34
E-post: susanne.casse@ltv.se


Barbro Johansson, antikvarie
Tel: 021-39 32 35
E-post: barbro.johansson@ltv.se