TILLGÄNGLIGHET

 

Hiss mellan våningsplanen.

Entrédörrarna och dörrarna in till utställningshallarna är

automatiserade.

Handikapptoaletter.

Rullstol för utlåning.

Inga trösklar i museerna.

Skötbord finns.

Skyltar med kontraster, taktila texter och piktogram.

Texter om utställningar finns på svenska, engelska, finska, lättläst och punktskrift.

Syntolkade visningar erbjuds.

Kontrastmarkeringar finns i alla publika utrymmen.

Ledstråk finns i inne- och utemiljön.

Fasta och mobila hörselslingor finns.

Nödutgångslarm larmar akustiskt, visuellt och med talat meddelande.