Aktuella utställningar

 ERROR 404

15 februari - 2 april

 

Error 404 är sista utställningen inom projektet Läget och är producerad av elever från årskurs två på estet- och samhällsprogrammet med inriktning media på Grillska Gymnasiet i Västerås i nära samarbete med Västmanlands läns museum. Utställningen ger en tolkning av resultatet från folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung som handlar om ungdomars mående.

Läget är ett kulturprojekt som baseras på folkhälsoundersökningen Liv och Hälsa Ung och riktar sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Syftet med projektet är att genom kulturella uttryck ge unga en ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan. Unga får möjlighet att tolka resultatet från undersökningen och skapa scenkonst, medieproduktion och utställningar som sedan visas för andra unga och vuxna i länet.

Projektet kopplar ihop hälsa, kultur och idrott genom en bred samverkan mellan olika aktörer, både inom landstinget samt utanför, med föreningsliv, skolor och fria teatergrupper.

Arbetet med Error 404

I utställningsproduktionens första skede utgick klassen från statistik och en sammanställning från folkhälsoundersökningen. Efteråt diskuterades begrepp i texten samt tankar som kommit upp i en brainstorming och tavlan fylldes med ord. Här lämnades även utrymme för egna erfarenheter – främst runt hur det känns när de psykologiska, kognitiva och sociala funktionerna felar. Därav namnet på utställningen: Error 404. Eleverna var också inne på att namnet står för någonting som inte finns, en länk som saknas. Och att en som ung lätt känner sig objektifierad och värderad – i skolan, på sociala medier och i undersökningar som denna – där en blir en siffra i statistiken och ingenting mer.

Frågorna runt funktionerna som indikerar livskvalitet i undersökningen blev: Hur känns det att vara rädd, orolig, ledsen, ensam eller känna sig underlägsen andra? Hur känns det att granska sin kropp och inte gilla den? Hur känns det att inte ha så mycket gemensamt med någon? Hur känns det att inte kunna koncentrera sig, komma ihåg saker och prestera i skolan?

Eleverna har försökt att svara på de frågorna med hjälp av dans, fotografi och skulptur, och produktionen har skett under de programspecifika kurserna på media; fotografisk bild, digitalt skapande och medieproduktion.

 


 

 

NÄR DÅ VAR NU -

MODÄRNA TIDER

Tillsvidare


 

Foto Åke V Larsson Västmanlands läns museum/Arkivfoto

Om Västmanlands historia under 1800-1900-talet.
En tid då stora förändringar skedde i Sverige och i Västmanland.
Vi gick från att vara ett land som folk flydde från,
till ett land som folk flyr till.
Genom folkrörelser och kamp
fick vi demokrati, jämställdhet och rättigheter för fler.
Bra bostäder, skolor och sjukhus för alla blev ett motto.
Människor flyttade från landsbygden och från andra länder
till städer och nya samhällen över hela länet.

Elektriciteten förändrade människors liv.
Tåg, cyklar, bilar och flygplan, telefoner,
TV, radio och datorer var nya uppfinningar
som gjorde att världen krympte.

I Västmanland blomstrade industrierna.
Järnet blev till stål och moderna produkter.
Prylar tillverkades och såldes i nya affärer.
Folk gick på bio, till Folkets park
och åkte på semester.
Tonåringarna chockerade vuxenvärlden.

Välkommen in i det nya och moderna Västmanland!Producerad av Västmanlands läns museum

 


 

 

NÄR DÅ VAR NU -

NYA TIDENS ORDNING OCH REDA

Tillsvidare

 

   

Den nya tiden var här!
Nu gjordes många resor
där européerna upptäckte världen.
Kunskapen om världen blev större
och kartorna mer detaljerade.
Vetenskapsmän blickade in i kroppen
och ut i rymden.
Kyrkan reformerades
och vi blev protestanter i Sverige.

Det var även en orolig tid med många krig
men det var även en tid
där kungar försökte skapa ordning och reda.
I städer som Västerås och Arboga
drogs gator om och blev rakare.
I Västmanland anlades många järnbruk
och människor med ny kunskap lockades till länet.


Välkommen och upplev den nya tidens ordning och reda!

 

Producerad av Västmanlands läns museum


 

NÄR DÅ VAR NU -

MEDELTIDENS MAKT OCH MÄNNISKOR

Tillsvidare

 

Nu förändrades tiderna,
järnålder övergick till medeltid.
Folk i Västmanlands blev kristna
och det byggdes kyrkor överallt.
Ny teknik för att göra järn utvecklades i Norberg
och järnet skeppades ut i världen
från tre nya städer,
Västerås, Köping och Arboga.
Följ med in i den myllrande medeltiden!

 

Producerad av Västmanlands läns museum

 


NÄR DÅ VAR NU -

FORNTIDENS FOLK OCH FÄ

Tillsvidare


 

När kom de första människorna
till Västmanland?
Hur fick de tag på mat under stenåldern
och hur gick det egentligen till
när vikingarna spelade hnefatafl?

Se järnåldersbåten från Tunagravfältet
och en ansiktsrekonstruktion
av ett skelett.


Kom och upplev Västmanlands forntid
i en interaktiv och lekfull utställning.

 

Producerad av Västmanlands läns museum