Kvinnorna i Tuna

 

Den 17 maj 2008 invigdes Västmanlands läns museums fasta utställning i Västerås slott.

1952 gjorde en husägare ett häpnadsväckande fynd i jorden vid sitt nybyggda hus i Tuna i Badelunda socken. I jorden fanns bland annat smycken av guld.

Huset visade sig vara placerat mitt i ett gravfält med omkring 70 gravar från järnålder och vikingatid. Den rika guldgraven och åtta så kallade båtgravar visade sig vara kvinnogravar. Vilka var kvinnorna?

Tunaguldet

Nya intressanta forskningsrön kan nu presenteras. Mycket tyder på att dessa kvinnor hade ledande funktion i kultsammanhang, så kallade völvor. Bland annat har man tittat på kvinnornas centrala placering i mitten av gravfältet – medan männen ligger begravda på kanterna. Och flera intressanta fynd från platsen pekar också på detta såsom en sierskestav, amuletter och smycken.