Studielådor

 

Västmanlands läns museum erbjuder studielådor med olika teman, som kan användas självständigt eller tillsammans med en av museets pedagoger. Till de olika lådorna medföljer handledningar och tips på hur materialet i lådan kan användas.

Länsmuseet har även möjlighet att fylla en studielåda efter ett önskat tema. Beroende på vad ni läser om i skolan, till exempel Hygien genom historien eller Barn förr kan vi plocka ihop ett material för att berika undervisningen. Till dessa flexibla studielådor medföljer ej någon handledning, utan innehållet är främst föremål och bilder.

Kostnad för hyra av samtliga studielådor: Första veckan 250 kr därpå följande veckor 150 kr/vecka (med reservation för eventuella prisändringar). Studielådorna bokas direkt hos museipedagogerna.


Anna Bratås 021-39 32 64 anna.bratas@ltv.se  
Lena Engström Englin 021-39 32 69 lena.engstrom@ltv.se 

Välkommen med din bokning!

 

Bokningsbara studielådor

 
  Sten- och bronsålderslåda

Sten- och bronsålder

Spelade man instrument på stenåldern, och vad hade man för kläder på sig? I studielådan om sten- och bronsålder finns spännande föremål som berättar en del om livet för många tusen år sedan. I lådan finns även texter och lärarhandledning med tips och förslag på hur man kan arbeta med materialet. Möjligheterna är många.

 
  Järnålders- och vikingatidslåda

Järnålder och vikingatid

Svärd för kamp och yxor för uppodling. Järn-åldernsmänniskor levde i en omväxlande tid med allt fler kontakter med fjärran länder. Man for på vikingafärder för att skaffa sig rikedomar, både genom handel och plundringar. Järnålderslådan innehåller många kopior av både redskap och kläder från perioden. Också här medföljer lärarhandledning och tips för användning.

 
  Vasamuseets båtsmanskista

Vasamuseets båtsmanskista

Hur kan man veta något om sådant som hände för flera hundra år sedan? Vad finns det för historiska källor? Packa upp båtsmanskistan och sök er tillbaka till det tidiga 1600-talet. Hur förvandlades 1000 ekar till ett stort och ståtligt skepp? I båtsmanskistan från Vasa finner man en mängd olika material att forska vidare kring: kopior av fynd från Vasa, kopior av historiska dokument, faktablad och arbetsblad, böcker, filmer och dataprogram.

 
  Inspirationslådor 1900-tal

Inspirationslådor 1900-tal

Lådorna om 1900-talets historia finns med två olika teman: ”Liv & leverne” och ”Industri & teknik”. Lådorna innehåller föremål, artiklar, fakta och bilder med fokus på Västmanland. Innehållet visar olika kedjor av utveckling under 1900-talet. Ett exempel är från brev till vykort, e-mail, sms, mms. Lådorna innehåller också en handledning som stöd samt underlag för diskussioner och samtal kring 1900-talet. De vänder sig i första hand till elever från år 7, men kan användas i alla årskurser.

 
  Ullåda

Ullådan

Var kommer ullen ifrån? Hur tovar man och vad blir resultatet? För inte så länge sedan skedde nästan all tillverkning av kläder i hemmet. Idag vet många inte ens hur eller av vad den egna tröjan är tillverkad. Ullådan innehåller information om ullberedning och olika tekniker för att skapa av ull och garn. Det finns också redskap och ett basutbud av material för att snabbt kunna komma igång med det egna ullarbetet.

 
  Samelåda

Samelådan

Från Ajttes samemuseum kommer en studielåda om samer, samisk kultur och tradition. Här finns kartor, texter, föremål och kläder samt musik, diabilder och böcker som kan användas som utgångspunkt och inspiration för att lära sig mer om samerna i Norden. Alla föremål får röras och provas, kanske någon kan lära sig hur man kastar lasso?