Skolprogram

För information och  bokning av visningar kontakta våra museipedagoger:


Lena Engström Englin 
tfn: 021-39 32 69
e-post:  lena.engstrom@ltv.se

Anna Bratås 
tfn: 021-39 32 64
e-post: anna.bratas@ltv.se