Berätta mer

 

Berätta mer är ett faktamaterial med kulturmiljöer som utgångspunkt, producerat av Västmanlands läns museum. Faktabladen ska kunna användas av lärare med olika ämnen och årskurser direkt i deras arbete. Syftet är att de ska ge både information och inspiration till att hjälpa lärare att förnya och utveckla undervisningen i skolan.

Faktabladen är uppbyggda tematiskt efter skolans alla lektionsämnen och för närvarande finns det en ämnesuppsättning för tidsperioderna sten-, brons- och järnålder samt medeltid. Tidsperioderna 1500-tal till och med 1700-tal är under uppbyggnad.

Innehållet är koncentrerat på ämnet utifrån ett lokalt, västmanländskt perspektiv och tänkt som ett komplement till vanliga läroböcker i ämnet. I alla blad ges det konkreta arbetstips, förslag på litteratur och kulturmiljöer i länet med anknytning till ämnet och tidsperioden.

Kostnad för faktablad
Grundpaket: 100 kr (hel sats valfri tidsperiod + mapp inkl porto)
Styckpris: 7 kr/blad (upp till 15 blad oavsett utskickskostnader)
Paketpris:   100 kr första tidsperioden och 75 kr för följande tidsperioder (beställt under samma tillfälle).

Välkommen med din beställning!

Faktabladen beställs direkt hos museipedagogerna:


Anna Bratås
021-39 32 64
anna.bratas@ltv.se  

Lena Engström Englin
021-39 32 69 lena.engstrom@ltv.se

  Berätta mer-blad