EFTERLYSNINGAR

 

På denna sida efterlyser vi arkivmaterial, dels generella efterlysningar för att bygga på och komplettera det arkivmaterial från Västmanland vi redan har, och dels mer specifika efterlysningar till exempel inför kommande utställningar eller för pågående projekt.