GENERELLA

 

Fotosamlingar

Glasplåtar, negativ och fotografier från yrkes- och amatörfotografer är något vi är extra intresserade av oavsett från vilken tid eller hur omfattande samlingen är.

När det gäller glasplåtar och negativ tas detta många gånger ömtåliga material väl omhand och förvaras i vårt moderna klimatarkiv, allt för att det på bästa sätt ska bevaras och kunna ses och användas av framtida generationer.

Vi är naturligtvis även intresserade av äldre fotografier som det av olika anledningar inte är aktuellt att skänka till oss, i så fall lånar vi gärna in dem för att skanna av dem.

 

Småföretag

Vi har en del mindre arkiv från upphörda enmans- och småföretag, och vill gärna få in dokumentation från ännu fler eftersom handlingar från sådana företag är dåligt representerade på våra arkiv och museer, alltför ofta hamnar småföretagens arkiv av olika anledningar på soptippen.

Har du handlingar från ett upphört småföretag till exempel ett kafé, en affär, en frisörsalong, en fotoateljé, ett IT-företag, ett arkitektkontor, en reklambyrå, en bilverkstad eller en hantverkare och kan tänka dig att skänka dem till oss är du välkommen att höra av dig till oss på arkivet. Finns det dessutom föremål från verksamheten kan även dessa vara av intresse för museet, föremål och arkivhandlingar i kombination säger många gånger mer än de gör var för sig.

 

Uppsatser och lokalhistorisk forskning

Är du student på gymnasium, högskola/universitet eller folkhögskola och skriver eller har skrivit en uppsats om något ämne som rör Västmanland tar vi tacksamt emot ett exemplar till vårt bibliotek.

Bedriver du någon form av amatörforskning oavsett om det är för en större publik eller för din egen nyfikenhets skull, tar vi gärna del av dina forskningsresultat.