SPECIELLA

 

Kaeding & Co

I arkivet finns det ett manus publicerat i Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift 1932, med en tillhörande serie bilder där manusförfattaren och hattmakaren Fred Lundqvist visar olika moment i tillverkningen av en felbhatt, mera känd under namnet ”stormhatt”.

Tillverkning av felbhattar bedrevs från 1916 till 1931 av Kaeding & Co, med butik och verkstad under varumärket Kaedings på Stora gatan 11 i Västerås. I butiken såldes även andra typer av hattar och även mössor. Kaeding & Co var den sista tillverkaren av felbhattar i Västmanland.

Nu efterlyser vi mer uppgifter om detta företag, vet du något om det, har fotografier eller handlingar från Kaeding & Co, så hör av dig via e-post eller brev till arkivet. Vi vill kort sagt gärna veta mer om vad som hände med detta företag och är nyfikna på vart dess arkiv tog vägen?