PUBLIKATIONER

Exempel på några av de böcker som vi på Länsmuseet gett ut på vårt eget förlag. För mer information om vårt förlag och de böcker vi ger ut hör gärna av er på telefon, 021 - 39 32 22 eller kom ner till butiken när museet är öppet och titta i våra hyllor.

 

I krig och fred

Berättelser om försvaret i Västmanland

En bok med människan i centrum, om försvarets organisation förr och nu och om försvars- och krigsmaterielindustrin i Västmanland. Berättelser från det tidiga 1700-talet fram till idag.

Om krig och om de som återvände eller aldrig kom tillbaka. Om regementen och övningsplatser som har byggts upp, använts och lagts ner igen. Kvinnors insatser i en manlig värld. Om regementets nattvardskalk och regementsmusiken. Berättelser från beredskapstiden och industrins arbete med tillverkning och underhåll för landets försvar. Boken avslutas med två reportage om försvarets roll i Västmanland idag.

Cirka 15 författare har bidragit och artiklarna är rikt illustrerade, där flera bilder aldrig tidigare har varit publicerade.

Boken finns att köpa i museets butik på Karlsgatan 2. Den kan också beställas på telefon 021-39 32 22 eller 021-39 32 77 samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se  

Pris 249 kronor inkl. moms, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN 978-91-87828-32-450 rättighetskamper i Sverige

1890-2017
 

Sverige är inte och har aldrig varit ett socialt eller kulturell homogent land. Människor har olika erfarenheter, olika bakgrunder, olika förutsättningar. Vi är olika och har alltid varit det.

Olikheter har i många fall inneburit en lång kamp för rättigheter till ett fullvärdigt liv. En kamp som har en historia. En kamp som pågår än idag. Rätten att få rösta, rätten att få leva, bo, arbeta och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung är grundläggande för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Men dessa rättigheter har inte uppstått av sig själva. De kan inte tas för givna och de är aldrig ohotade.

I 100 % kamp. 50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017 berättas om de många rättighetskampernas Sverige och om vad frånvaron av rättigheter kan innebära. Boken påminner oss om de många olika kamper som förts och om att rättigheter skapats genom människors mod och engagemang.  

Boken finns att köpa i museets butik på Karlsgatan 2. Den kan också beställas på telefon 021-39 32 22 eller 021-39 32 77 samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se  

Pris 75 kronor inkl. moms, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN 978-91-87828-29-4Erik Hahr

- arkitekten som formade Västerås
Av Jan-Åke Alkeblad, Anders Lif och Ylva Öhlander   

Erik Hahr formade det nya Västerås under de dynamiska årtiondena i början av 1900-talet. Industrin expanderade och ett nytt samhälle växte fram.

Han ritade det mesta både före, under och efter tiden som stadsarkitekt 1909-1935: enfamiljsvillor för borgerskap och industriledare, flerfamiljshus för arbetarna, stadshotell, skolor och industribyggnader. Hans hus var alltid i takt med tiden. Från det sena 1800-talets nationalromantik, via jugend och 1920-talsklassicism till 1930- och 1940-talens funktionalism.

I en avslutande katalogdel redovisas alla Erik Hahrs byggnader i Västerås. Bokens rika innehåll med många illustrationer ger också utblickar över vad Erik Hahr skapade på andra platser i Västmanland och Sverige.

Boken finns att köpa i museets butik på Karlsgatan 2. Den kan också beställas på telefon 021-39 32 22 eller 021-39 32 77 samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se    

Pris 289 kronor inkl. moms, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN 978-91-87828-18-8Älskad

Florrie Hamilton herrgårdsfröken på Högfors
Av Yvonne Gröning      

Boken Älskad är inte den första boken om Florrie Hamilton och hennes familj. I Agnes von Krusenstiernas romansviter Fattigadel och Fröknarna von Pahlen har familjen använts som förebild och Olof Lagercrantz berättar om familjen i sina memoarer Min första krets.

I den här boken skildras Florrie Hamiltons liv ur en annan vinkel. Författaren Yvonne Gröning berättar om sina egna besök hos Florrie, en åldrande herrgårdsfröken som levde på Högfors, med sina böcker och minnen. Hon skriver om familjen och livet på herrgården ur Florries perspektiv.

 I boken publiceras också en rad brev från Florrie till vännen Emilia Fogelklou. Brev ”som vittnar om kvinnorörelse, en ny tids idéer och om givande och djupa vänskapsförbindelser” som Lars Gustafsson skriver i bokens förord.

Boken finns att köpa i museets butik på Karlsgatan 2.
Den kan också beställas på telefon 021-39 32 22 eller 021-39 32 77
samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se   

Pris 249 kronor inkl. moms, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN 978-91-87828-05-8

 


 

Berättelser från västmanländska trädgårdar   

Varje trädgård har sin historia. De har anlagts i olika tider, för olika ändamål och använts på olika sätt. En del är borta, övergivna och övervuxna. Andra är mer blomstrande nu än vad de någonsin varit. Några trädgårdar omskapas, andra återställs.

Varje växt har sin historia. De har planterats i olika syften och använts på olika sätt. De som är borta kan vi aldrig lära känna. De som finns kvar kan vi försöka bevara. En del växter tas om hand på nya platser.

Den här boken innehåller berättelser om trädgårdar och växter i Västmanlands län. Berättelser om det gröna arvet. Om det arv vi bara kan skönja spåren efter, om det vi minns och om det gröna kulturarv vi vårdar.

Boken finns att köpa i museets butik på Karlsgatan 2. Den kan också beställas på telefon
021-39 32 22 eller 021-39 32 77 samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se   

Pris 249 kronor inkl. moms, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN 978-91-86511-45-6

 


 

Hembygd Västmanland   

I Hembygd Västmanland är det hembygdsföreningarnas medlemmar som skrivit sin egen förenings historia. Här varvas korta och långa texter om engagerade personers ideella arbete med gamla och nya fotografier från föreningarnas verksamheter.

Hembygdsföreningarna i Västmanland presenteras i den ordning som de har startats vilket tydligt visar hur drivkrafterna bakom föreningarnas bildande har förändrats över tid. Det blir också uppenbart för läsaren att hembygdsrörelsen består av oändligt mycket mer än röda stugor och knätofsar.

Boken finns att köpa i museets butik på Karlsgatan 2. Den kan också beställas på telefon 021-39 32 22 eller 021-39 32 77 samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se   

 

Pris 289 kronor inkl. moms, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN 978-91-86511-24-1

 

 

BLACKBOOK VÄSTMANLAND - Bilden av Graffiti   

Boken BLACKBOOK VÄSTMANLAND – Bilden av Graffiti  berättar om graffitin som konstform och kulturhistorisk företeelse. Tiden är från mitten av 1980-talet fram till och med mitten av 2000-talet. Boken är ett resultat av en omfattande dokumentation vid Västmanlands läns museum. Författare är Tobias Barenthin Lindblad och Malcolm Jacobson.

Hur ser graffitikulturens sociala struktur ut?, Vilka är graffitins estetiska uttryck?, Vilken betydelse har platsen? och Hur har samhället reagerat? är några av bokens centrala frågeställningar. Västerås var som graffitiscen tidigare ett begrepp i Sverige. Idag gäller andra villkor. Livsbetingelserna står i centrum. Syftet är att fördjupa kunskapen och förståelsen för graffitin. Läsaren får en unik inblick i graffitimålarnas värld och tankesätt.

Med Rolfcarlwerner som formgivare har boken fått en tydlig och framträdande grafisk form. Omfattningen är 164 sidor och den är rikt illustrerad med mängder av fotografier på alla uppslag.

Boken finns att köpa i museets butik på Karlsgatan 2. Den kan också beställas på telefon 021-39 32 22 eller 021-39 32 77 samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se   

Pris 289 kronor inkl. moms, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN 978-91-85397-44-0

 


 

Samma berättelse

Berättelser om oss och andra, med inspiration från Västmanlands läns museums arkiv. I Länsmuseets arkiv finns gamla foton, kartor, dagböcker, brev… Ett rum fullt av minnen, och glömska. Ett omfattande material som berättar mycket om hur människor levde förr. Inom Länsmuseets projekt Kreativa Möten startade en skrivarcirkel i arkivet under ledning av skrivarpedagogen Annelie Salminen. Skribenter från bland annat föreningen Arospennor letade bland de gamla dokumenten och hittade inspiration till ett antal texter, som nu presenteras i form av boken Samma berättelse.

Boken kan beställas på telefon 021-39 32 22 eller fax 021-13 20 76 samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se   
Pris: 100 kr, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN: 978-91-85397-99-0

 


 

Jenny *1910 †2006
Katalog till utställningen

128 sidor, rikt illustrerad, 120 kronor
Utgiven 2009 av Västmanlands läns museum.   

Kan man porträttera en okänd person via hennes saker? Tre konstnärer undersökte detta genom att dokumentera ett komplett dödsbo efter en för dem okänd kvinna. Med olika metoder utifrån ett konstnärligt perspektiv försökte de få en person att framträda. Konstnärerna är Terese Bolander, Kristina Stark och Nanna de Wilde. Utställningen blev resultatet, där konstnärerna presenterade sitt dokumentationsmaterial i ett digitalt arkiv och sina egna gestaltningar i separata konstverk. I katalogen till utställningen finns intervjuer, dokumentationsmaterial och texter om arbetsprocessen. Information om konstprojektet finns på: www.dodsbo.com  

Katalogen togs fram till utställningen Jenny *1910 †2006 som visades på museet 5.12 – 31.1. Katalogen finns att köpa i butiken. Man kan också betälla den via telefon: 021-39 32 22.

 

 

Goda exempel

I en ny skrift från Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län berättas om hur äldre byggnader i länet används på nya sätt. Husen kan ses som inspiration och goda exempel för hur en gammal byggnad kan få en ny funktion, samtidigt som den behåller sitt kulturhistoriska värde.

Ladda ner skriften här

Gå Över Ån  

Under 2008 har Västmanlands läns museum och Västerås Konstmuseum drivit det pedagogiska pilotprojektet Gå Över Ån. Projektet initierades för att utveckla en ny pedagogisk modell som museerna kunde använda för att arbeta med elever 13-19 år ute i det offentliga rummet. Under en månads tid gestaltade högstadieelever från S:t Ilians Skola olika platser i Västerås innerstad genom att skapa ljudkonstverk, handledda av konstnären Åsa Stjerna. Läs mer om hur man kan arbeta med det offentliga rummet, offentlig konst och lärande i rapporten Gå Över Ån. Dvd-skiva medföljer.

Boken finns att köpa i vår museibutik. Den kan också beställas på telefon 021-39 32 22 eller fax 021-13 20 76 samt via e-post: lansmuseet@regionvastmanland.se   
Pris: 50 kr, vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN: 978-91-85397-88-4

Ladda ner skriften som pdf här .

 

 

 

Krampen. Ryssläger i Sverige under andra världskriget


  

Ny bok och lärarhandledning från Länsmuseet! Läs om de sovjetiska soldaterna som levde i Sverige under andra världskriget.
Västmanlands läns museum och journalisten Hans Lundgren har i många år sökt och samlat minnen och fakta om de så kallade rysslägren i Sverige. Krampen. Ryssläger i Sverige under andra världskriget blev resultatet. Läs mer!

Det finns också en lärarhandledning baserad på boken. Den riktar sig till lärare i högstadiet och gymnasiet, som tillsammans med sina elever vill arbeta vidare med Sveriges historia vid tiden kring andra världskriget och samtidigt dra paralleller till dagens Sverige.

Boken och lärarhandledningen finns att köpa i vår museibutik på Västerås Slott.
Vårt pris för boken, inkl moms, är 230 kr. Lärarhandledningen kostar 40 kr.

Boken kan också beställas på telefon 021 - 39 32 22 eller fax nr 021 - 13 20 76. Vid beställning tillkommer fraktkostnad.


ISBN 978-91-85397-85-3

 


 

Industristaden Västerås

Västerås, en av Sveriges främsta industristäder under 1900-talet, där elektriciteten var utgångspunkten för storindustrins framväxt. Boken berättar om industristadens tillkomst, etablering av företag, livet som anställd vid Metallverken, flygets utveckling i Västerås med mera. I sista kapitlet diskuterar kända profiler stadens framtid.
ISBN: 91-85397-36-9

 

 

Kvinnoliv i Västmanland

Västmanlands län är en av de mest industrialiserade regionerna i Sverige, starkt präglat av industriarbete och tung produktion. Den synliga historien är mycket mansdominerad. Kvinnor har liksom männen slitit hårt som industriarbetare, men kvinnors arbete och de kvinnliga arbetsplatserna är ofta osynliga i kulturlandskapet. Syftet med denna bok är att lyfta fram och berätta om kvinnors arbetsliv under 1900-talets Västmanland.


ISBN: 91-8539-741-5

 

 

Bergslagens pulsåder
Strömsholms kanal 200 år

Människan har alltid fascinerats av utmaningar och försökt betvinga naturen genom fysiska kraftprov. Men det finns andra utmaningar där människan satts på svåra prov i sin strävan att utveckla samhället och tvingas lösa avancerade tekniska problem. I Västmanlands län framstår Strömsholms kanal med sina 25 slussar och sin sträckning av 100 km som en av de mest krävande utmaningarna.


ISBN: 0349-9820

 

 

"Synnerligen märkliga"
Byggnadsminnen i Västmanlands län

Följ med på en rundvandring från slotten vid Mälaren, via landsbygdens gårdar och gruvbyggnaderna i Bergslagen. Möt vårt västmanländska byggda kulturarv som för första gången presenteras tillsammans i bokform.


ISBN: 91-974974-0-1

 

 

Barn i Västmanland

Västmanlands läns museum inledde 1994 ett projekt som syftade till att samla in levnadsminnen från 1900-talets Västmanland. Cirka 200 personer intervjuades. Den äldsta född 1898 och den yngsta 1968. Materialet omfattar cirka 5000 A4-sidor och finns i Länsmuseets arkiv. I en skriftserie kallad Västmanlänningar minns ger Länsmuseet ut den första skriften som behandlar barndomsminnen med tyngdpunkt på perioden 1920 - 1970.


ISBN: 91-970290-9-2

 

 

Ungdomar K-märker

Västmanlands läns museum har besökt 21 skolklasser i länet för att diskutera vad unga människor vill spara för eftervärlden om de själva fick välja? Genom att dokumentera ungdomarnas k-märkningar har Länsmuseet velat skapa en medvetenhet om unga människors åsikter och tankar kring den miljö de vistas i. I skriften "Ungdomar K-märker" presenteras ett urval av deras k-märkningar. En fotograf har tolkat ungdomarnas ord och det har gett en rikt illustrerad skrift med en tydlig grafisk form.


ISBN: 978-91-85397-45-7

 

 

Skultunastämplar 1800-2000

En guide med samtliga stämplar som använts på Skultuna bruk genom historien. Skriften är illustrerad och finns att köpa i museets butik, men kan även beställas: lansmuseet@regionvastmanland.se   
Pris: 45 kr.