VERKSAMHETSIDÉ

 

Att med utgångspunkt i länets kulturarv samla, vårda, forska och visa.

Att vara en interkulturell mötesplats tillgänglig för alla.

Att vara opinionsbildande samt aktivt delta i och ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Att ge upplevelser och kunskaper så att länets invånare får förklaringar och ser sammanhang, vilket ger dem möjlighet att påverka sin livssituation.

Att stärka olika identiteter i länet och samtidigt motverka utanförskap.

Att med utgångspunkt i det offentliga rummet stimulera intresset för estetiska värderingar och kulturell förnyelse.