LÄNSMUSEETS ARKIV OCH BIBLIOTEK

 

 

Arkiv

Länsmuseets arkiv- och bibliotek arbetar med att samla, vårda, tillgängliggöra och förmedla vårt gemensamma kulturarv, med utgångspunkt från Västmanlands län. Detta görs utifrån de olika typer av handlingar som finns i arkivet och de böcker som finns i vår boksamling. I arkivet finns främst foton och berättelser om platser och människor.

Verksamheten är särskilt inriktad på att dokumentera det visuella kulturarvet i form av fotografiska bilder och film. Bildsamlingarna digitaliseras kontinuerligt, och ett urval är sökbara på museets hemsida. Det går även att beställa bilder ur bildsamlingarna.

Arkivet som omfattar omkring 400 hyllmeter består av flera olika delar, till exempel Länsmuseets egna arkiv, det så kallade ämbetsarkivet, enskilda arkiv som gårds- och personarkiv, fotoarkiv och kart- och ritningssamlingar.

Framtaget arkivmaterial och litteratur kan studeras på plats i faktarummet på Karlsgatan 2. Det är tyvärr inte möjligt att låna hem arkivmaterial eftersom det nästan alltid är unik information, eller litteratur eftersom biblioteket är ett referens- och forskningsbibliotek. Däremot finns det möjligheter att kopiera handlingar enligt aktuell taxa.

Bibliotek

Länsmuseets bibliotek är ett referens- och forskningsbibliotek som är öppet för allmänheten. Det fungerar även som forskarsal för arkivet. Bokbeståndet omfattar omkring 300 hyllmeter böcker, tidskrifter och småtryck, som kan läsas på plats i biblioteket på Karlsgatan 2. Beståndet ökas kontinuerligt med omkring 500 titlar per år genom inköp, byten och gåvor.

Här kan du hitta litteratur inom många olika ämnesområden, främst sådana som har anknytning till länsmuseets verksamhet, till exempel om historia, kulturhistoria, arkitektur, byggnadsvård, arkeologi, bergsbruk, konsthantverk och lokalhistoria. 

 

LIBRIS

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole-, forsknings- och folkbibliotek.

Västmanlands läns museums arkiv har över 15 000 titlar inregistrerade i Libris. Det är bland annat böcker, tidskrifter, rapporter, broschyrer, uppsatser och telefonkataloger inom olika ämnen. Våra största områden är arkeologi, arkitektur, historia och Västmanland. Vi har också många årsböcker, främst från Sverige men också från norden.

Du kan söka i LIBRIS via webben. Vid varje titelpost (sida om en titel) kan du se vilka bibliotek som har just den titeln. Vårt bibliotek benämns som Västmanlands läns museum, Faktarummet (Vlmb). Tyvärr finns det ingen möjlighet för hemlån utan allt måste läsas på plats i vårt arkiv.

Libris webbsök

 

Västmanland  
Vår samling med böcker och småtryck som handlar om Västmanland med fokus på lokalhistoria. Här finns mycket av det som bland annat hembygdsrörelsen har gett ut.

Årsböcker 
Genom byten har biblioteket fått årsböcker, många gånger sedan de började ges ut, från en lång rad museer och kulturarvsföreningar i Sverige, Finland och Norge. Oavsett vilket län i vårt avlånga land du kommer ifrån, så kan du hitta årsböcker från Länsmuseet som finns där hos oss. Bland årsböckerna finns även de som ges ut av de rikstäckande så kallade ansvarsmuseerna som till exempel Nordiska museet, Tekniska museet och Arkitekturmuseum.

Äldre boksamling 
Genom gåvor har biblioteket även byggt upp en samling av äldre litteratur med böcker från 1600-, 1700- och 1800-talen. Merparten av dessa böcker handlar om teologiska ämnen, till exempel så innehåller samlingen en ganska stor mängd biblar.

Tidskrifter 
Länsmuseet prenumererar idag på en lång rad tidskrifter, dessutom finns det sporadiska utgåvor av äldre tidskrifter, en del inbundna, som på olika sätt kommit till oss.

VLM rapporter 
Länsmuseets egna rapportserier, A-rapporter för arkeologi, och B-rapporter för byggnadsvård.

Uppsatser 
Biblioteket får då och då uppsatser från studenter som skrivit om något ämne som rör Västmanland. Många gånger kanske de bara finns tillgängliga hos oss. Vi tar tacksamt emot ett exemplar av uppsatser som skrivits oavsett ämne, bara det på något sätt har en koppling till Västmanland. Så har du skrivit en uppsats och vill att fler ska kunna få ta del av den så tveka inte att kontakta biblioteket.

Manskapsbibliotek 
I samband med att Västmanlands regemente, I 18, lades ner 1927 skänktes en del av Manskapsbiblioteket till Länsmuseet. Det består av omkring 100 böcker, främst skönlitteratur som de värnpliktiga kunde låna under sin tjänstgöring på regementet. Det finns en förteckning över vilka böcker som ingår, men tyvärr finns samlingen ännu inte inlagd i LIBRIS.

 

Ivan Klaesson, arkivarie  
Tel: 021-39 32 78
E-post: ivan.klaesson@ltv.se