KULTURARVS-IT

 

 

 

Kulturarvs-IT är en verksamhet som digitalt förmedlar Västmanlands läns museums stora samlingar av arkiv, föremål och fotografier till länets medborgare. Vi producerar inskannat och fotograferat material till utställningar, för pedagogisk verksamhet, marknadsföring och för museets interna databas Sofie.

Kulturarvs-IT registrerar i samarbete med arkiv och föremålsverksamheterna, uppgifter ur museets kataloger i databasen Sofie. I databasen Sofie finns i nuläget 45 000 föremål, omkring 100 000 fotografier och 787 arkivbestånd omfattande tusentals handlingar, registrerade.

Vi publicerar tematiserade delar av databasen Sofie några gånger om året i vår webbdatabas, som finns på Länsmuseets hemsida. Om man inte hittar det man söker är man välkommen att höra av sig till oss eller personalen på arkivet och föremålssamlingen.

Vi utför också bildbeställningar för privatpersoner eller publikationer, som beställs på arkivet.