PERSONAL PÅ VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM

LÄNSMUSEICHEF

Jennie Schaeffer
021-17 62 10, 072-14 50 298
 
Annika Hirvonen, kommunikatör
021-39 32 74
annika.hirvonen@regionvastmanland.se 

Veronica Dahlberg, antikvarie, programverksamhet
021-39 32 65
veronica.dahlberg@regionvastmanland.se 

Ingrid Eriksson, antikvarie, utställningsproducent
021-39 32 70
ingrid.eriksson@regionvastmanland.se 

Anna Bratås, museipedagog
021-39 32 64
anna.bratas@regionvastmanland.se 

Lena Engström Englin, museipedagog
021-39 32 69
lena.engstrom@regionvastmanland.se 

Helena Arnell, antikvarie/ utställningsproducent
021-39 32 60
helena.arnell@regionvastmanland.se 

Kristina Mezei, verksamhetsutvecklare landstingets interna konst
021-17 45 21
kristina.mezei@regionvastmanland.se INFORMATIONEN KARLSGATAN 2

Erik Gurenwacht, arbetsledare och museivärd
 
Anette Norström, museivärd
021-39 32 54
anette.norstrom@regionvastmanland.se 

Jenny Wedérus, museivärd
021-39 32 57
jenny.wederus@regionvastmanland.se  

 

KULTURMILJÖVÅRD
 
 
Sara Bäckman, bebyggelseantikvarie
021-39 32 85
sara.backman@regionvastmanland.se 

Ellen Holtermann Wiig, byggnadsantikvarie
021-39 32 81
ellen.holtermann.wiig@regionvastmanland.se 

Emma Karp, byggnadsantikvarie
021-39 32 82
emma.karp@regionvastmanland.se 

Christina Morén, byggnadsantikvarie
021-17 68 41 
christina.moren@regionvastmanland.se  

 

ARKIV OCH BIBLIOTEK

Ivan Klaesson, arkivarie
021-39 32 78
ivan.klaesson@regionvastmanland.se 

Anette Berglinn, arkivassistent
021-39 32 63
anette.berglinn@regionvastmanland.se 

Barbro Johansson, antikvarie
021 -39 32 35
barbro.johansson@regionvastmanland.se 


FÖREMÅLSSAMLINGAR 

Susanne Cassé, föremålsantikvarie
021 -39 32 34
susanne.casse@regionvastmanland.se  

Barbro Johansson, antikvarie
021 -39 32 35


KULTURARVS-IT
 
Lotta Kihlberg, vik arbetsledare
021-39 32 39
ann-charlotte.kihlberg@regionvastmanland.se 

Irene Persson, arkivassistent
021-39 32 33
irene.persson@regionvastmanland.se 

Ann-Charlotte Nyström, arkivassistent
021-39 32 58
ann-charlotte.nystrom@regionvastmanland.se 
 
Tina Pilling, arkivassistent
021-39 32 33
tina.pilling@regionvastmanland.se 


SERVICE

Torgerdh Jansson, ekonom, administration och internservice
021-39 32 67
torgerdh.jansson@regionvastmanland.se 

Thjis Wiessing Rustmästare, fastighets- och säkerhetsansvarig
021-39 32 36
thijs.wiessing@regionvastmanland.se 

Mats Arnell. museitekniker
021-39 32 62
mats.arnell@regionvastmanland.se 

Håkan Hammarsten, vaktmästare
021-39 32 73
hakan.hammarsten@regionvastmanland.se