PERSONAL PÅ VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM

 

LÄNSMUSEICHEF/LANDSANTIKVARIE

Carl-Magnus Gagge   
Tel: 021-39 32 71, 070-609 27 14
E-post: carl-magnus.gagge@regionvastmanland.se


PUBLIK/KOMMUNIKATION


Annika Hirvonen  
Kommunikatör  
Tel: 021-39 32 74
E-post: annika.hirvonen@regionvastmanland.se

Veronica Dahlberg
Antikvarie, programverksamhet
Tel: 021-39 32 65
E-post: veronica.dahlberg@regionvastmanland.se

Ingrid Eriksson
1:a antikvarie, utställningsproducent
Tel: 021-39 32 70
E-post: ingrid.eriksson@regionvastmanland.se

Anna Bratås 
Museipedagog
Tel: 021-39 32 64
E-post: anna.bratas@regionvastmanland.se

Lena Engström Englin 
Museipedagog
Tel: 021-39 32 69
E-post: lena.engstrom@regionvastmanland.se

Helena Arnell 
Antikvarie/ utställningsproducent 
Tel: 021-39 32 60
E-post: helena.arnell@regionvastmanland.se 

Kristina Mezei
Verksamhetsutvecklare landstingets interna konst 
Tel: 021-17 45 21
E-post: kristina.mezei@regionvastmanland.se

Anna Furumark 
Projektledare Heterogena kulturarv 
Tel: 021-39 32 13
E-post: anna.furumark@regionvastmanland.se  

 

BESÖKSSERVICE/INFORMATION KARLSGATAN 2 

Erik Gurenwacht
Arbetsledare 
Tel: 021-39 32 79
E-post: erik.gurenwacht@regionvastmanland.se


Anette Norström
Museivärd
Tel: 021-39 32 66
E-post: anette.norstrom@regionvastmanland.se

Jenny Wedérus 
Museivärd
Tel: 021-39 32 87
E-post: jenny.wederus@regionvastmanland.se   

 KULTURMILJÖ/SAMLINGAR

 

Anna Ahlberg
Avdelningschef och bebyggelseantikvarie
Tel: 021-39 32 61
E-post: anna.ahlberg@regionvastmanland.se

 
KULTURMILJÖVÅRD

Sara Bäckman 
Bebyggelseantikvarie
Tel: 021-39 32 85
E-post: sara.backman@regionvastmanland.se

Ellen Holtermann Wiig 
Byggnadsantikvarie
Tel: 021-39 32 81
E-post: ellen.holtermann.wiig@regionvastmanland.se

Emma Karp 
Byggnadsantikvarie 
Tel: 021-39 32 82
E-post: emma.karp@regionvastmanland.se

Victoria Bly 
Byggnadsantikvarie 
Tel: 021-39 32 76
E-post: victoria.bly@regionvastmanland.se 

 

ARKIV OCH BIBLIOTEK

Ivan Klaesson
Arkivarie, ansvar faktarum och arkiv
Tel: 021-39 32 78
E-post: ivan.klaesson@regionvastmanland.se

Anette Berglinn
Arkivassistent
Tel: 021-39 32 63
E-post: anette.berglinn@regionvastmanland.se

Barbro Johansson
Antikvarie
Tel: 021 -39 32 35 
E-post: barbro.johansson@regionvastmanland.se


KULTURARVSPORTAL

Susann Levál
Projektledare
Tel: 021-39 32 68
E-post: susann.leval@regionvastmanland.se 

 

FÖREMÅLSSAMLINGAR

Susanne Cassé
Föremålsantikvarie
Tel: 021 -39 32 34 
E-post: susanne.casse@regionvastmanland.se

Barbro Johansson
Antikvarie
Tel: 021 -39 32 35 
E-post: barbro.johansson@regionvastmanland.se

 

KULTURARVS-IT

Lotta Kihlberg
vik arbetsledare
Tel: 021-39 32 39
E-post: ann-charlotte.kihlberg@regionvastmanland.se


Irene Persson
Arkivassistent
Tel: 021-39 32 33
E-post: irene.persson@regionvastmanland.se

Ann-Charlotte Nyström
Arkivassistent
Tel: 021-39 32 58 
E-post: ann-charlotte.nystrom@regionvastmanland.se

Annika Olofsson
Arkivassistent
Tel: 021-39 32 58
E-post: annika.olofsson@regionvastmanland.se

Tina Pilling
Arkivassistent
Tel: 021-39 32 33 
E-post: tina.pilling@regionvastmanland.se

Theodore Lévry
Arkivassistent
Tel: 021-39 32 38 
E-post: theodore.levry@regionvastmanland.se

 

 


SERVICE

 

Torgerdh Jansson 
Ekonom, administration och internservice 
Tel: 021-39 32 67 
E-post: torgerdh.jansson@regionvastmanland.se   

Ilse Kielgast
Administrativ sekreterare
Tel: 021-17 61 87
E-post: ilse.kielgast@regionvastmanland.se

Thjis Wiessing
Rustmästare, fastighets- och säkerhetsansvarig
Tel: 021-39 32 36
E-post: thijs.wiessing@regionvastmanland.se

Mats Arnell
Museitekniker
Tel: 021-39 32 62
E-post: mats.arnell@regionvastmanland.se

Håkan Hammarsten
Vaktmästare
Tel: 021-39 32 73
E-post: hakan.hammarsten@regionvastmanland.se