BYGGNADSVÅRDSRÅDGIVNING

 

   

 

Vi byggnadsantikvarier på länsmuseet kan ge dig råd och tips om hur du kan restaurera ditt hus med material och metoder som passar huset. Byggnadsvård handlar inte bara om att bevara gammalt – det handlar i hög grad om en hållbar och energimedveten hushållning av resurser. Vid om- och tillbyggnader som kräver bygglov kan länsmuseet ge ett förhandsbesked utifrån det kulturhistoriska perspektivet.

Vi kommer kostnadsfritt ut till platsen och tittar eller så kan vi lämna råd per telefon och/eller e-post. Länsmuseet kan även lämna förslag på kunniga hantverkare och entreprenörer med specialkunskaper.