NYA SPÅR - SAMARBETE OM OCH I RIDDARHYTTAN

 

I projektet Nya spår - samarbete om och i Riddarhyttan kommer historia berättas på annorlunda sätt i kulturmiljön. I landskapet runt Riddarhyttan finns spår av tidig järnframställning, från Röda Jorden till ruiner av senare epokers gruvbyggnader och hyttor. I bygden finns ett starkt engagemang för historia, samtid och framtid.

Ljud och fotografier kommer i det här projektet att användas i konstnärliga gestaltningar. Det är ett samarbete mellan Västmanlands läns museum, Teatermaskinen, Riddarhyttans intresse- och hembygdsförening, Mälardalens Högskola med flera.