SAMLINGEN PÅ NÄTET

 

 

Sedan sommaren 2008 har delar av Länsmuseets samlingar varit nåbara i en sökbar databas via hemsidan. Ett urval av samlingarna har fotograferats och förberetts för publicering. Arbetet är en del i det så kallade Accessprojektet på Västmanlands läns museum.

Projektet syftar till att på olika sätt tillgängliggöra museets samlingar av föremål, foto och arkivalier. Exempel på samlingar som finns tillgängliga är det rika materialet från järnåldersgravfältet vid Tuna i Badelunda och museets samling av föremål förknippade med Skultuna Bruk.

 

Här hittar du samlingen.