KUNGS BARKARÖ - PROJEKTET

Kungs Barkarö 

Länsmuseets byggnadsantikvarier har arbetat med en inventering i Kungs Barkaröområdet. Bebyggelsemiljöer mellan Köping, Valskog, Arboga och Kungsör har inventerats med målet att beskriva kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Inom inventeringsområdet finns bebyggelsemiljöer som utgör ett spännande historiskt källmaterial. Husen berättar om olika tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter och varje tidsepok har sina särskilda kännetecken.

Informationen om bebyggelsen har lagts in i en databas som är länkad till en digital karta. All information och alla bilder arkiveras hos Västmanlands läns museum och blir tillgängligt för allmänheten.

Inventeringen genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län och utgör en viktig del i ett större projekt. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, LRF, boende i Kungs Barkaröområdet samt representanter från de berörda kommunerna samverkar i arbetet med en strategi som kommer att utgöra ett planeringsunderlag för långsiktigt bevarande områdets höga natur- och kulturvärden.

Har du frågor eller synpunkter kring byggnadsinventeringen är du välkommen att kontakta någon av Länsmuseets byggnadsantikvarier:


Anna Ahlberg
tel.nr: 070-341 56 00
e-post: anna.ahlberg@ltv.se