RÅDGIVNING FORNLÄMNINGAR OCH ARKEOLOGI

 

 

Sedan 1600-talet har vi i Sverige haft en fornminneslagstiftning och alla fornlämningar och historiska minnesmärken är skyddade enligt kulturminneslagen eftersom de är viktiga källor till historien.

Länsmuseet antikvarier kan ge dig råd och tips i frågor som rör fornlämningar och arkeologi i länet. I museets arkiv finns mycket information om arkeologiska utgrävningar och fornlämningar i Västmanland.

För den som vill veta mer om länets registrerade fornlämningar klicka på länken nedan:

Fornsök