Från berg till berg - en utställning om kärnbränsle

4.9 2010 - 31.10 2010

 

För 30 år sedan genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Kärnkraft är fortfarande ett aktuellt ämne och inte desto mindre i år då energi- och miljöfrågor ständigt diskuteras i media.

Kärnbränsle produceras i Västerås och utställningen tar upp hela processen kring produktionen: från utvinningen av råmaterialet uran, transporter, förädlingen till kärnbränsle, användning, slutförvaring och nedbrytning.

Utställningen är ett led i museets samarbete med Mälardalens högskola och är producerad av studenter vid högskolans utbildning för informationsdesign.

Foto: Lasse Fredriksson