VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUMS VERKSAMHET

 

Länsmuseet ska fördjupa kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna samt berika perspektiven på samtiden och framtiden.

På Karlsgatan 2 i Västerås har länsmuseet kontor, arkiv, bibliotek och utställningslokaler. Museets föremåls- och fotonegativarkiv, vård- och registreringslokaler samt verkstäder finns på WestmannaArvet i Hallstahammar.

Vi arbetar med olika områden: kulturmiljö, arkiv & bibliotek, föremålssamlingar, konst, program, pedagogik och utställningar samt kommunikation och besöksservice.

Västmanlands läns museum är en del av Landstinget Västmanland. Verksamheten är omfattande och riktar sig till alla, men barn och unga är en prioriterad målgrupp. I länets 10 kommuner finns en bred verksamhet med inriktning på samarbeten i olika nätverk och förmedling av vårt gemensamma kulturarv.

Länsmuseet samarbetar med kommuner, hembygdsföreningar, lokala entreprenörer och aktörer samt näringsliv. Vår roll är att vara en resurs, knyta samman idéer och initiativ och göra historien synlig i sitt rätta sammanhang.