Kommande utställningar 


100 % kamp – Sveriges historia

23 mars   - 24 september 2017  

 


100 % kamp – Sveriges historia berättar om de många rättighetskampernas Sverige.

Att rättigheter inte kommer av sig själv, utan är resultat av människors kamp.

 

Att rättigheter inte kan tas för givna. Att rättigheter kan hotas och begränsas.

Och om vad alternativet till allas lika rätt kan innebära.

 

Kamper för rättigheter är en del av historien. Människor har tagit strid för sina och andras villkor.

För rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning,

tro, kön, klass och ursprung.

 

Rättighetskamperna har en lång historia. Men de är inte över.

Kamper är en del av vår samtid. De pågår runt omkring oss. Varje dag.

 

100 % kamp – Sveriges historia är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad,

Västmanlands läns museum, Statens Historiska museum, Sundsvalls museum

och Forum för levande historia.

 

Projektet stöds och finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse,

Riksantikvarieämbetet och Region Skåne.


 

Kan själv 

8 april - 20 augusti 2017  

 

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen presenterar ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för små barn. I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik.

Utställningen produceras i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn.