Kommande utställningar 


100 % kamp – Sveriges historia

23 mars - 24 september 2017

 

 


Rättighetskamperna har varit och är många i den svenska historien och samtiden. 100 % kamp - Sveriges historia  berättar om de många rättighetskampernas Sverige. Om människor som har kämpat och de som fortfarande kämpar för att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige. Genom olika teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung.

100 % kamp – Sveriges historia skildrar rättigheternas grundläggande betydelse för ett demokratiskt samhälle, undersöker vad som händer när rättigheter tas för givna och berättar om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människors liv. Här ges plats till dem som arbetar för allas rösträtt, för rätten att kunna bo hemma, för rätten att få bestämma över sin kropp. Rättighetskämpar presenteras. Kan det vara just vem som helst? Du och jag?

Det är viktigt att veta att rättigheter inte kommer av sig själv, utan är resultat av människors kamp. Att rättigheter inte kan tas för givna. Att rättigheter kan hotas och begränsas. Och om vad alternativet till allas lika rätt kan innebära. Kamper för rättigheter är en del av historien. Men de är inte över. Kamper är en del av vår samtid. De pågår runt omkring oss. Varje dag.

Utställningen invigs av biskop Mikael Mogren den 23 mars kl16.

 

Utställningen är producerad av Regionmuseet Kristianstad med tillägg från Västmanlands läns museum.

100 % kamp - Sveriges historia är ett samarbete mellan Västmanlands läns museum, Regionmuseet Kristianstad, Historiska museet och Sundsvalls museum.

Arbetet stöds och finansieras av Statens Kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

 


 

Kan själv

8 april - 20 augusti 2017

 

 

Kan själv!  – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen presenterar ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för små barn. I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik.

Utställningen produceras i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn.

 

 

 

Kristianstad