Övergivna platser i Västmanland

12.2 - 29.5

Foto: Jan Jörnmark

Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, har i flera år fotograferat och dokumenterat övergivna platser runt om i Sverige. Det har resulterat i både fotoböcker och TV-dokumentärer. Nu visar Västmanlands läns museum en utställning som har utgångspunkt i Jörnmarks uppmärksammade fotografier, där delar av materialet handlar om Västmanland.

Övergivna platser handlar om förändring i ett allt mer globaliserat Sverige. Globaliseringen har skapat en konkurrens som lett till att mängder av industrier försvunnit. I många delar av landet har det lett till att samhällen drabbats av en avfolkning som går allt snabbare i takt med att befolkningen åldras. Industribyggnader, miljonprogramshus och folkparker blir stående tomma när grunderna för vår gamla livsstil rycks upp.

Se även: www.jornmark.se