LOKALERNA

 

ENTRÉPLAN

 

 

 

1 Entré, information, butik, kafé, garderob och toaletter

2 Utställningar

3 Utställningar

4 Utställningar

5 Utställningar

6 Utställningar

7 Utställningar

8 Utställningar

9 Utställningar

10 Utställningar

11 Hörsal

12 Konstlabbet

 

För större bild