PROGRAM

 

   

Med programverksamheten aktualiseras olika ämnen genom föredrag, workshops, seminarier och evenemang. Ofta finns en anknytning till utställningarna, men det kan lika gärna vara fristående arrangemang.

Länsmuseet samarbetar med olika externa aktörer, arbetar i projekt och i olika nätverk.

För aktuellt program se vårt senaste programblad eller kalendariet på hemsidan.

 

Kontaktperson
Veronica Dahlberg, programansvarig
Tel: 021-39 32 65
E-post: veronica.dahlberg@ltv.se