UTSTÄLLNINGAR

 

 

Inom utställningsverksamheten visas egenproducerade och inlånade utställningar. Bra utställningar berör och väcker tankar. Länsmuseet arbetar utifrån ett mångfaldsperspektiv och riktar sig till olika målgrupper.

En uppgift för museets utställningsverksamhet är att, med människan i centrum, berätta om vår historia samt ge perspektiv på samtiden. Det skall finnas möjlighet att lyfta fram aktuella frågor och ta sig an brännande ämnen.

 

Frizonen

 Frizonen är en arena för ungt skapande. Länsmuseet erbjuder ett rum i utställningshallen för i första hand ungdomars och unga vuxnas idéer och skapande. Detta sker i samarbete med skola och högskola.

 

Ingrid Eriksson, utställningsansvarig 
Tel: 021-39 32 70
E-post: ingrid.eriksson@ltv.se