PEDAGOGIK

 

 

Länsmuseets pedagoger synliggör det förflutna och samtiden genom att visa och förmedla kunskap, historiska sammanhang, föremål, foton och kulturmiljöer.

Länsmuseet vill göra kulturarvet tillgängligt och spännande för en bred publik och sätta in det förflutna i ett samtida sammanhang. Detta sker genom visning av utställningar, dramatiserade visningar, stadsvandringar i Västerås, föredrag samt genom projekt. Visningarna anpassas efter intresse, önskemål och behov.

 

Förskolor och skolor

Förskolor och skolor kan kontakta museet för att efter egna önskemål få tillgång till olika pedagogiska program som till exempel visningar av aktuella utställningar, stadsvandringar eller temavisningar. Länsmuseet tillhandahåller även studiematerial i form av temalådor, lärarhandledningar och faktablad. Ambitionen är att ge en så varierad bild som möjligt av historien, samtiden och framtiden.

 

 

Anna Bratås
Museipedagog
Tel: 021-39 32 64
E-post: anna.bratas@ltv.se

Lena Engström Englin
Museipedagog
Tel: 021-39 32 69
E-post: lena.engstrom@ltv.se