Ung Glädje

2.2 – 23.2 2012

 

 

It-mediaelever från John Bauergymnasiet, årskurs 2 skapar sin egen vision av Ung glädje genom en utställning i Frizonen hos oss på länsmuseet.