Kvinnor från Mellanöstern

27.3 - 5.5 2013

 

 

En utställning som handlar om kvinnors liv och utveckling i Mellanöstern från förr till nu. Utställningen är uppbyggd av berättelser av och med kvinnor från Mellanöstern som idag är bosatta i Sverige. Hur har de upplevt det? Hur har det varit? Hur är det idag?

Utställningen visas i Frizonen  på Västmanlands läns museum under tiden 27.3 - 5.5 2013.

Vallbyprojektet
Vallbyprojektet har tillsammans
med andra verksamheter på Vallby i Västerås
en kvinnogrupp med kvinnor från Mellanöstern.
Kvinnorna såg utställningen ”Kvinnors utveckling under 1900 talet i Sverige”,
som producerats på Västmanlands läns museum.
Utifrån det föddes idén att berätta deras historia
om kvinnors utveckling i Mellanöstern.
En av kvinnorna i kvinnogruppen
som är en utbildad konstnär från Mellanöstern,
fick i uppdrag att vara projektledare i nära samarbete
med Vallbyprojektet som är projektansvarig för utställningen.
Utifrån en lång process som projektledaren haft med diskussioner,
filmning, bandade interjuver och insamlat fakta material
har en spännande utställning utformats.

Varför utställningen?

För att förstå olika kulturer så måste vi få ta del av den
och deras historia då vi idag lever i en global värld.
Utställningen ger oss en inblick hur kvinnor haft det
och har det i Mellanöstern!
Hur är det att vara kvinna/tjej i Mellanöstern
och hur ser man på det idag när man lever här?
Vi hoppas att utställningen kommer att skapa diskussioner
och öka förståelse och med det ge respekt för varandra!
Utställningen kommer att turnera runt i Sverige
med början på Västmanlands län museum.
I samband med utställningen
kommer det att vara seminarium och programverksamhet.
Inbjudna kvinnor berättar utifrån sina yrkesroller
och livs erfarenheter från Mellanöstern!

 

Utställningen produceras av Vallbyprojektet.
Projektsamordnare/producent: Marie-Louise Larsson Wallén
Konstnär/filmare: Nashmil Ahmed
Snickare: Lars Larsson


Utställningen har kunnat genomföras tack vare bidrag från: Västerås Stad Kultur och fritid, Länsstyrelsen Västmanland, Konstfrämjandet Västmanland, Kulturarbetsförmedlingen, Film i Västmanland, Västmanlands läns museum, Bostads AB Mimer i samarbete med Hyresgästföreningen, Ikano bostadsbolag, Västmanlandsmusiken, Ida Enhet.