Artist in Residence Karlsgatan 2

 

 

Kan man tonsätta ett konstverk, en historisk händelse eller spela på ett museiföremål? Projektet Artist in Residence Karlsgatan 2 är igång!

"Karlsgatan 2 är en ny scen i samhället, där verksamheterna bedrivs med nya perspektiv och på ett gränsöverskridande sätt i nära samverkan med andra kulturformer och uttryck."

Västmanlands läns museum, Västerås konstmuseum och Västmanlandsmusiken ansvarar för projektet Artist in Residence Karlsgatan 2. Placeringen är på Karlsgatan 2 i Västerås, men ska även bedrivas på andra platser i länet.

Tonsättare och musiker Torbjörn Grass kommer, med utgångspunkt i museernas verksamheter såsom konst, historia och kulturarv, under en tvåårsperiod på deltid att arbete med genreöverskridande konstnärliga produktioner.

Syftet med projektet är att öka samarbetet mellan institutionerna och stärka den regionala identiteten och på ett nyskapande sätt stimulera till idébildning, dialoger och öppna upp för det oväntade.

Grass vill arbeta med spännande möten och nya uttryck som kommer att överraska museernas besökare - möta något nytt. Kan man till exempel tonsätta ett konstverk, en historisk händelse eller spela på ett museiföremål?

Torbjörn Grass är frilansande musiker och tonsättare, med hemvist i Västerås. Han har bland annat komponerat musik för teater, opera, kyrko- och kammarmusik. Grass är mycket intresserad av att placera musiken i ovanliga miljöer såsom gruvor, industrimiljöer och andra spännande platser samt uppfinner gärna egna instrument som har en given plats i ett "musikaliskt rum".

Projektet Artist in Residence genomförs med stöd av Kulturrådet och Västerås stad.

 KULTURRÅDET
"Västmanlands läns museum beviljas medel för projektet "Mötesplats Karlsgatan 2" som bland annat syftar till att genom nyskapande konstnärliga former stimulera till dialog, debatt, idébildning och oväntade aktiviteter. Kulturrådets stöd riktas till delprojektet "Artist in residence Karlsgatan 2" i vilket en musiker/tonsättare avses knytas till projektet. "


VÄSTERÅS STAD
"Ett spännande och nyskapande samarbetsprojekt mellan tonsättaren/musikern och kulturinstitutionerna bidrar till gränsöverskridande kulturupplevelser i Västerås."

För mer information samt bilder/filmer:

karlsgatan2.se