Aktuellt

 

Projekt Kulturarvsportal Västmanland har i uppdrag att bygga kulturarvsportalen i samverkan med länets institutioner, föreningar och kulturarvsintresserade. En förutsättning är att det ska vara enkelt att kommunicera med berörda parter och nå många. Det ska också vara enkelt för alla att kommentera och sprida inlägg. Därför finns projektet på Facebook.

> Följ projekt Kulturarvsportal Västmanland på Facebook

   

 

Uppdatera dig på annat sätt

Du kommer också att få löpande information om projektet i Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, nyhetsbrev.